Monday, November 5, 2018

Al-Baqarah Ayat 256

2.2.256
Juz:3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 256:
.
Ringkasan tafsir;
Setelah penjelasan yang diberi kepada manusia seperti dalam ayat diatas (255) tentang perbezaan kufur dan iman, maka tiada  paksaan dalam beragama, dan barang siapa yang berpegang teguh tali Allah mereka itu akan kekal kukuh beriman kepada Allah. Dan barang siapa percaya kepada taghut (syaitan dan berhala) maka akan kekal mereka dalam keadaan sesat selamanya dan menganiaya diri mereka sendiri

[previous] [next] [home]


RUJUKAN SUMBER;

Juzuk
3, Surah2
Terjemahan, 251~260,
 [GS] https://sites.google.com/site/surahbaniisrail/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  


Al-Baqarah Ayat 255

2.2.255
Juz:3,Surah:2.

Surah 2, Ayat 255:

Ringkasan tafsir;
Ayat kursi ini adalah kemuncak ayat yang paling utama dan penghulu kepada sekelian ayat, yang terkumpul didalamnya hukum ketuhanan dan sifat Allah. Ilmu Allah meliputi seluruh langit dan bumi, kerana Allah Maha Tinggi dan Maha Besar yang lebih agung dari segalanya. Tiada siapa yang mengetahui ilmu Allah melainkan dengan kehendak Nya. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat pertolongan melainkan dengan izin Allah. Para Rasul dan Nabi sahaja yang mengetahui Ilmu Allah kerana yang demikian itu sebagai bukti kerasulan setiap Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada umat manusia. 


[previous] [Next] [home] 


.
RUJUKAN SUMBER;

Juzuk
3, Surah2
Terjemahan,
251~260,
 [GS] https://sites.google.com/site/surahbaniisrail/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr